18-25/01/2015 – Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen

Mevrouw, Mijnheer,
Beste vrienden,

cover nl 2015 brochureVan 18 tot 25 januari gaat de Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen door, waaraan het Interkerkelijk Comité van Brussel ( ICB) meer dan 40 jaar deelneemt.

Het thema van deze Week is genomen uit Joh. 4,7 : “Jezus zei haar : Geef Mij wat te drinken”.

Dit jaar is de brochure grondig herwerkt, rekeninghoudend met de op- en aanmerkingen van de gebruikers. In een kleiner formaat van 16 bladzijden verklaart ze dag na dag het thema van de week : liturgische pistes, bezinningen, voorbeden. Nog steeds beschikbaar in het Nederlands en het Frans, werden ook enkele Engelse teksten ingelast.

Een waaier van bladwijzers vervolledigt de brochure. Dit speels en functioneel werkmiddel bestaat uit 8 beweegbare bladwijzers, met het thema van elke dag, lezingen , intenties en referenties die doorheen het hele liturgische jaar 2015 bruikbaar zijn.

De broche vermeldt achteraan bepaalde oecumenische vieringen in Brussel of elders georganiseerd, evenals suggesties voor een oecumenische viering .

Praktisch

– De brochure ( en de bladwijzers ) is verkrijgbaar o.a. bij het Interkerkelijk Comité van Brussel ( zie hieronder coördinaten – permanentie : donderdag van 14.00u tot 16.00u) aan de prijs van 1,25€ ..
– Het Interkerkelijk Comité nodigt u tevens uit op de door haar georganiseerde oecumenische gebedsviering , op donderdag 22 januari om 20.00u in de Sint-Michiels-en- Goedelekathedraal. De homilie wordt verzorgd door Dr. Steven Fuite, Voorzitter van de Synodale Raad van VPKB.
U zal een PDF van de brochure hier vinden.

Met onze oprechte groeten in Christus,

Vader Evangelos Psallas , Voorzitter.
Paul-Emmanuel Biron, Secretaris.

Degressieve prijzen : van 1 tot 9 ex.: 1,25 , van 10 tot 49 ex.: 1,10 , van 50 tot 99 ex. : 1,00, van 100 tot 499 ex.: 0,90 , 500 ex en meer : 0,80. De waaier is beschikbaar voor 0.50€/st.

Publicité

La brochure 2013 est arrivée ! De 2013 brochure is hier !

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2013 est : « Que nous demande le Seigneur ? ». Il a été proposé par des chrétiens d’Inde à partir du passage du prophète Michée, chapitre 6, v. 6-8.

Cliquez ici pour accéder
– aux PDF de la brochure,
– aux articles consacrés à cette semaine,
– etc.